Skilsmisse - Bistand fra advokat i en skilsmisse

Når ektefeller går fra hverandre og skilsmisse blir løsningen, er konsekvensene mange. Sentralt står familiære konsekvenser og ikke minst økonomiske konsekvenser. Ekteskapsloven gir prinsippene for hvordan delingen av gjeld og formue skal foretas ved skilsmisse.

Dette må du vite i forbindelse med en skilsmisse:

 

  • Skilsmisseoppgjør – Hva skjer med formue, eiendeler og gjeld ved skilsmisse?
  • Likedeling – Dette sier ekteskapsloven om likedeling
  • Skjevdeling – Er det inngått en avtale om særeie?
  • Fordeling av eiendeler – Hvordan skal eiendelene fordeles?
  • Vederlagskrav – Har du krav på et vederlag?
  • Bruksrett til bolig – Hvem får bruke boligen ved skilsmisse?

Bistand ved skilsmisse

Er du i prosessen med å gjennomføre skilsmisse, kan det være lurt å få kvalifisert bistand fra en advokat. Alle familierettslige problemstillinger må håndteres individuelt og på riktig måte for å nå frem. Vurderingene kan være til dels kompleks og regelverket vanskelig å tolke.