Samboerskap

Stadig flere mennesker foretrekker å leve i samboerskap fremfor ekteskap. Dette valget av samlivsform medfører at partene velger bort de bestemmelser som er fastsatt for formuesforholdet mellom ektefeller.

Lovgiver har således funnet grunnlag for å regulere fordelingen av felles bolig og innbo for samboere gjennom hustandsfellesskapsloven.

Samboeravtale

Dersom samboere ønsker klarhet og forutberegnlighet når det gjelder fordelingen av eiendeler for det tilfelle at samboerkapet opphører, kan de inngå en samboeravtale. Ved en slik kontrakt unngår partene at hustandsfellesskapslovens regler får anvendelse ved delingen av eiendelene.

Alle familierettslige problemstillinger må håndteres individuelt og på riktig måte for å nå frem. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker.